Thời gian

Nội dung 

Dự họp

Chủ trì

Địa điểm

CQCB

Ghi chú

Phục vụ xe

Thứ 2

10/6

cả ngày  

Hội thảo tham vấn nhiệm vụ xây dựng chương trình quản lý chất thải và kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm  Biển và Hải đảo  Đ.c Tân - PGĐ Sở  KS Trung tâm  

  197

  

07h00 Tham dự Lễ phát động Quốc gia Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới (08/6) và Ngày Môi trường thế giới (05/6) năm 2024 Biển và Hải đảo Bộ Tài nguyên và Môi trường Nha Trang   246  
 08h00  Về việc kiểm tra Bãi thải số 1của Công ty Cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất  CC BVMT, TTra  
Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi
 Hiện trường Bãi thải số 1

  

 67

  

08h00 Dự Hội nghị trực tuyến Sơ kết 01 năm thực hiện việc tháo gỡ các "điểm nghẽn" trong triển khai Đề án 06 tại Văn bản 452/TTg-KSTT ngày 23 tháng 5 năm 2023 và đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế theo Chỉ thị 18/CT-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2023 Đ.c Sáu - P.GĐ sở,
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn
Phòng họp A-Hội trường UBND tỉnh   201  
14h00 UBND tỉnh tổ chức họp nghe báo cáo việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi  Đ.c Trung - Q.GĐ sở  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền Phòng họp số 3-Trụ sở UBND tỉnh   204  
 14h45 Họp thẩm định quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2023

Đ.c Vương - P.GĐ sở,

KT trưởng, TT PTQĐ

 Sở Tài chính

  Phòng họp số 3 - Sở Tài chính

  

  70

thay đổi thời gian 80

  

Thứ 3

11/6

08h00  Tập huấn Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn thị xã năm 2024  CC BVMT  UBND thị xã Đức Phổ  Hội trường UBND thị xã Đức Phổ

  

 144

  

07h30 Tham dự Hội nghị triển khai Kế hoạch về phòng chống tác hại thuốc lá năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi  CC BVMT Sở Y tế Hội trường Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm   1735  
07h30 Họp thống nhất tham mưu UBND tỉnh xây dựng quyết định " Quy định hạn mức và quyết định diện tích đất giao cho tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trên địa bàn tỉnh" Đ.c Sáu - P.GĐ sở, QLĐĐ, ĐĐBĐ,  VPS, Thanh tra Sở  Đ.c Trung - Q.GĐ sở  Phòng họp số 2 - Sở TNMT   217  
08h00
Làm việc với Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh
VPĐKĐĐ tỉnh, VPS (Đ.c Trường, Phúc), Ktoán trưởng, ĐĐBĐ, QLĐĐ Đ.c Sáu - P.GĐ sở Phòng tiếp dân   218  
 08h00 Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp giao ban (mở rộng) để cho ý kiến các nội dung: (1) Hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND tỉnh trong thời gian quavà một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến.(2) Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Khu dân cư Yên Phú, Phường Nghĩa Lộ;Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Khu dân cư Tịnh Kỳ giai đoạn 2; Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Khu tái định cư kết hợp phát triển quỹđất phục vụcho dựán Xây dựng hệ thống đê bao nhằm ứng phóvới biến đổi khíhậu tại xãTịnh Kỳ, thành phốQuảng Ngãi.(3) Đề cương và dự toán nhiệm vụ: "Lập danh mục nguồn nước nội tỉnh và kiểm kê tài nguyên nước (nguồn nước mặt) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi"  Đ.c Vương - P.GĐ sở, TT PTQĐ  Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn  Phòng họp số 03-Trụ sở UBND tỉnh

  

 203

  

08h00 Họp trực tuyến các nghị định: (1) Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; (2) Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai  Đ.c Sáu - P.GĐ sở Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền  Phòng họp A, Hội trường UBND tỉnh   279 thay thế 277  
 08h00 Họp cấp Giấy phép môi trườngcơ sở Công trình Thủy điện Sơn Trà 1  CC BVMT   Đ.c Tân - PGĐ Sở

  Phòng họp số 1 - Sở TNMT

  

2667  

  

13h30

Dự phiên tòa hành chính sơ thẩmphiên tòa hành chính sơ thẩm Đ.c Vương - P.GĐ sở Toà án nhân dân tỉnh Phòng họp số 1 - Sở TNMT   332  
14h00 V/v giải quyết vướng mắc liên quan đến đất trong hành lang an toàn đường bộ dự án thành phần đoạn QN- Hoài Nhơn Quản lý Đất đai;Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý;Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đ.c Vương - P.GĐ sở Phòng Tiếp dân   219  

 14h00

hoãn

 Làm việc với UBND huyện Bình Sơn ĐĐBĐ, QLĐĐ,  VPĐKĐĐ, Thanh tra Sở  Đ.c Sáu - P.GĐ sở  tại UBND huyện Bình Sơn   215 thay đổi 213

  

14h00 Tham dự Hội nghị trực tuyến về cácNghị định quy định: (1)về giá đất; (2) về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

Đ.c Sáu - P.GĐ sở; 

QLĐĐ  

Phó Chủ tịch UBND tỉnhVõ Phiên Phòng số 3 -Trụ sởUBND tỉnh   275  
14h00 UBND tỉnh tổ chức họp giải quyết đề nghị của Công ty TNHH khí công nghiệp Messer Quảng Ngãi QLĐĐ   Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền Phòng họp số 1–Trụ sở UBND tỉnh   205  
14h00 Khảo sát thực địa dự án khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá Hố Chuối CC BVMT Đ.c Tân - P.GĐ sở thực địa      

 14h00

hoãn 

Họp thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định điều kiện cho thuê đất đối với dự án khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường bằng phương pháp lộ thiên tại mỏ cát thôn 1, xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa

QLĐĐ  

 Đ.c Trung - Q.GĐ sở 

  Phòng họp số 2 - Sở TNMT

  TB hoãn 2748

  216

  

14h00 Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn xác minh khiếu nại của Bộ Tài nguyên và Môi trườngliên quan đến nội dung khiếu nại của Công ty TNHH Dịch vụ Thể thao Tuấn Minh

Đ.c Trung - Q.GĐ sở; 

Thanh tra Sở chuẩn bị tài liệu

UBND tỉnh Phòng họp A, Hội trường UBND tỉnh   207  

Thứ 4

12/6

07h30 Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp: (1) Đánh giá kết quả giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng đầu năm 2024; nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến. (2) Làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh về tiến độ thực hiện 08 dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh theo Kết luận số 233-KL/TU ngày 31/5/2024của Ban Thường vụ Tỉnh ủy  Đ.c Vương - P.GĐ sở, TT PTQDD, KTT chuẩn bị nội dung Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
Phòng họp A-Hội trường UBND tỉnh
  206  
 08h30 Bàn giao trên thực địa khu vực biển để xây dựng công trình Đê chắn cát, giảm sóng thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Đê chắn cát, giảm sóng và nạo vét thông luồng vào Khu neo đậu tránh bão cảng cá Sa Huỳnh

 Đ.c Tân - PGĐ Sở

Biển và Hải đảo

 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tại hiện trường 

  

60 

  

08h00 Kiểm tra hiện trạng sử dụng đất tại vị trí khu đất đã được UBND tỉnh cho Phòng công chứng số 1 tỉnh Quảng Ngãi   Phòng Quản lý đất đai số 26 Hùng Vương, phường Nguyễn Nghiêm, TP QN   220  
14h00 Dự buổi làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hành Đ.c Sáu - P.GĐ sở Ban Thường vụ Tỉnh ủy UBND huyện Nghĩa Hành   2991  
14h00 Tham dự họp trực tuyến về Nghị định: Quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai

Đ.c Vương - P.GĐ sở,

QLĐĐ, VP ĐKĐĐ chuẩn bị tài liệu 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền Phòng họp số 3–Trụ sở UBND tỉnh   283  
 14h00 Họp bàn với Sở Tài nguyên và Môi trường về xử lý một số vướng mắc trong việc chuyển mục đích, giao đất tại 07 dự án khu dân cư, khu tái định cư trên địa bàn thành phố do Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ thành phố làm Chủ đầu tư

QLĐĐ, ĐĐBĐ

UBND thành phố

Phòng họp số 1–Trụ sở HĐND&UBND thành phố  

 

  210

  

14h00 

hoãn

  Họp UBND tỉnh

Đ.c Vương - P.GĐ sở  

  UBND tỉnh

Phòng họp A-Hội trường UBND tỉnh  

  

 M 

  

Thứ 5

13/6

 08h00 Dự Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tài nguyên, môi trường biển, hải đảo và quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh trật tự trên khu vực biên giới biển năm 2024  Đ.c Tân - PGĐ Sở  UBND huyện Lý Sơn  Huyện Lý Sơn

  

 135

  

08h00 Tham dự họp trực tuyến về các dự thảo Nghị định quy định:(1) chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư;(2)chi tiết một sốđiều của Luật Nhà ởvềphát triển và quản lý nhà ởxã hội; (3)chi tiết một sốđiều của Luật Nhà ở  Đ.c Sáu - PGĐ Sở Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền Phòng họp số 3 -Trụ sở UBND tỉnh   285  
 08h30  Tham gia phiên hòa giải (Cao Thị Sương - Lý Thị Chanh)  Thanh tra Sở  Toà án nhân dân tỉnh

Toà án nhân dân tỉnh  

  

42/2024  

  

 cả ngày  Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về Luật đất đai năm 2024 tại TP HCM  

Đ.c Trung -  Q.GĐ sở

VPS, ĐĐBĐ, QLĐĐ

  Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ TNMT  Hồ Chí Minh   

  

2679  

  

14h00 UBND tỉnh tổ chức kiểm tra thực tế tiến độ bàn giao mặt bằng dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi -Hoài Nhơn, đoạn qua địa bàn tỉnh

Đ.c Vương - P.GĐ sở  ;

ĐĐBĐ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền tập trung tại Ngã ba Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩađể cùng đi kiểm tra.   213  
14h00 Họp với các cơ quan, đơn vị để có cơ sở tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh giải quyết một số nội dung liên quan đến dự án Trung tâm Dạy nghề kiểu mẫu Sơn Tịnh.  QLĐĐ 
Sở Tài chính
Phòng họp số 2, Sở Tài chính   74  

 14h00 

Họp thống nhất nội dung điều chỉnh thay tên gọi và cập nhật hướng tuyến dự án Đường dây 500kV TBKHH miền Trung - Dốc Sỏi

 QLĐĐ 

   Sở Công Thương  

Phòng họp số 2, Sở Công Thương  

  

  1242

  

15h00 kiểm tra thực địa, xác định tọa độ, mặt bằng khai thác vàmốc giới phạm vi khu vực được phép khai thác khoáng sản cát tại mỏ cát thôn Xuân Đình (khu vực 2), xã Hành Thịnh Theo GM 223 phòng Khoáng sản  
tập trung tại mỏ cát thôn Xuân Đình (khu vực 2),
  223  

Thứ 6

14/6

cả ngày   

Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về Luật đất đai năm 2024 tại TP HCM

Đ.c Trung -  Q.GĐ sở

VPS, ĐĐBĐ, QLĐĐ

 Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ TNMT 

Hồ Chí Minh  

  

2679  

  

 07h30

hoãn

 UBND tỉnh tổ chức cuộc họp để nghe và cho ý kiến các nội dung như sau:(1) Nạo vét các cảng cá trên địa bàn tỉnh;(2) Nạo vét lòng hồ công trình đầu mối Thạch Nham

Đ.c Vương - P.GĐ sở;

Khoáng sản  

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền Phòng họp số 03 -Trụ sở UBND tỉnh 

 TB hoãn 287 

  209

  

09h30

hoãn

UBND tỉnh tổ chức cuộc họp

Đ.c Vương - P.GĐ sở; 

KS- TNN chuẩn bị tài liệu và cùng dự

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền Phòng họp số 03 -Trụ sở UBND tỉnh    M  
08h00 Tham dự Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải Đ.c Vương - P.GĐ sở Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền Phòng họp số 03–Trụ sở UBND tỉnh   286  
08h00 Họp rà soát điều chỉnh quy hoạch vùng huyện Sơn Tịnh và điều chỉnh quy hoạch xã Tịnh Phong QLĐĐ UBND huyện Sơn Tịnh  Phòng họp số 2, UBND huyện   257  
 13h30 Hội nghị giao ban công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường khu vực miền Trung và Tây Nguyên   Đ.c Tân - PGĐ Sở, CC BVMT, TT TĐQTMT  Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường  Kon Tum

  

 32

  

14h00 Tham dự họp trực tuyến về các dự thảo Nghị địnhquy định: (1) Quy định chi tiết một sốđiều của Luật Kinh doanh bất động sản; (2) Quy định chi tiết một sốĐiều của Luật Kinh doanh bất động sản về xây dựng và quản lý hệthống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ởvà thị trường bất động sản QLĐĐ Lãnh đạo UBND tỉnh Phòng họp A–Hội trườngUBND tỉnh  

292

288

 
14h00 Về việc nghiên cứu đề xuất kế hoạch, giải pháp để thực hiện việc di dời, ngầm hóa các tuyến 110kV, 22kV hiện trạng trong khu vực quy hoạch Công viên Thiên Bút QLĐĐ Sở Công Thương Phòng họp số 2, Sở Công Thương   1245

  

  14h00

Kiểm tra thực địa khu vực đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sảnđất làm VLSLtại các mỏ đất trên địa bàn huyện Mộ Đức và thị xã Đức Phổ

  

  Khoáng sản  

  Đức Tân, Phổ Phong

  

  224

  

Thứ 7

15/6

  08h00

Tham dự Hội nghịtrực tuyến về tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ xi măng, sắt thép và vật liệu xây dựng

   Đ.c Sáu - PGĐ Sở

Phó Chủ tịchUBND tỉnhTrần Phước Hiền  

Phòng họp 3–Trụ sở UBND tỉnh  

  

  290